W którym towarzystwie ubezpieczeniowym najłatwiej zlikwidować szkodę komunikacyjną?

Jak wynika z badania będącego owocem współpracy Polskiej Izby Motoryzacyjnej i towarzystw ubezpieczeniowych, na pierwszym miejscu znalazła się firma Ergo Hestia. Tuż za nią uplasowało się Allianz. Trzecie miejsce w kategorii na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym można najłatwiej zlikwidować szkodę komunikacyjną zajęło PZU.


holowane auto

Warto podkreślić, że trzy lata temu, w 2016 roku, pierwsze miejsce w rankingu zajął Allianz. Wówczas Hestia zajmowała słabszą niż w 2017 roku pozycję, zaś PZU znajdował się na niezmienionej pozycji..

Jakie były kryteria oceny towarzystw ubezpieczeniowych?

Podczas badania organizatorzy wzięli pod uwagę szereg czynników, wśród których znalazły się takie jak:

  • liczba odwołań i reklamacji;
  • szybkość likwidacji szkody komunikacyjnej;
  • akceptacja stawek za roboczogodziny prac naprawczych;
  • kwalifikacje w zakresie likwidacji szkody;
  • sprawność działania;
  • jakość współpracy.

Wyniki badania „Złoty Zderzak” przeprowadzonego podczas trzynastej już edycji programu w 2018 roku, zostały przedstawione podczas Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które odbyło się w Warszawie w grudniu ubiegłego roku.

Jakimi kryteriami warto się kierować wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe?

Koszt ubezpieczenia – dla większości jest to kryterium podstawowe. Ceny mogą różnić się znacząco a wysokość ich zniżek może być uzależniona od łączenia produktów ze sobą. Najczęściej jest to zakup AC i OC. W celu znalezienia najlepszej dla nas oferty warto skorzystać z pomocy internetowych porównywarek cen.

Zakres oferty – w wypadku OC oferta nie może być poniżej przepisowego minimum, co zmieniają dodatkowe opłaty i promocje. W wypadku AC dowolność oferty sprawia, że powinniśmy dokładnie sprawdzić co będzie wchodzić w jej zakres.

Opinie – warto sprawdzić jakie doświadczenia mieli z wybraną firmą zarówno zwykli użytkownicy, jak i blogerzy tematyczni czy magazyny branżowe. Nieznaczne zwiększenie kosztu może pozwolić uniknąć nam potencjalnych problemów.