Rejestracja auta. Co oznaczać będą zielone tablice rejestracyjne?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury, od 1 stycznia 2020 roku wszystkie pojazdy z napędem elektrycznym będą wyróżnione zielonymi tablicami rejestracyjnymi z czarnymi napisami, dzięki którym kierowcy będą mogli łatwiej poruszać się po miejscach przystosowanych do tego celu, między innymi po buspasach czy strefach czystego transportu.


zielone tablice rejestracyjne

Kogo dotyczy nowy przepis związany z wejściem do użytku nowych tablic rejestracyjnych?

Nowy przepis, obligujący posiadaczy samochodów z napędem elektrycznym do zaopatrzenia się w zielone tablice rejestracyjne, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Już od 11 lipca tego roku kierowcy mają otrzymać nowe tablice do użytku. W razie potrzeby wymiany starych tablic na nowe, warsztat samochodowy Piaseczno będzie mógł wykonać tę czynność. Przypuszcza się, że w całej Polsce zmiana ta obejmie około 20 tysięcy osób będących posiadaczami pojazdów elektrycznych – zarówno właścicieli firm, jak też osoby prywatne. Nie ma natomiast obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych na nowe ten kierowca, który zdążył już zarejestrować swój samochód zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami.

W jakim celu będą stosowane nowe, zielone tablice rejestracyjne?

Nowy wzór tablic rejestracyjnych ma ułatwić kontrolerom ruchu drogowego, między innymi policjantom z drogówki, szybką weryfikację, czy dany pojazd, poruszający się po buspasach czy też strefach czystego transportu, ma prawo właśnie tam się znajdować.

W jaki sposób będzie wyglądać nowy wzór tablicy rejestracyjnej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury, nowe tablice rejestracyjne będą zielone. Ponadto, samochody z napędem elektrycznym będą dodatkowo oznaczone nalepką z czerwoną obwódką, zaś samochody wodorowe – naklejką z żółtym obrysem. Obowiązek oznaczenia auta nie będzie natomiast spoczywać na właścicielach samochodów hybrydowych. W projekcie ustawy znajdują się wzory określające wygląd nowych tablic rejestracyjnych, zarówno tych przeznaczonych z myślą o samochodach, jak również o motocyklach i motorowerach.